bQuind ondersteunt SAP Beheer Benchmark met cloud gedreven dashboard oplossing

Inzicht in processen en bijbehorende data is een blijvende behoefte van veel ondernemingen gebleken. Echter inzicht alleen is niet meer afdoende. Een interactieve en gebruiksvriendelijke omgeving waarin deze informatie wordt gepresenteerd wordt steeds meer een vereiste. En als het even kan ook via moderne technieken als mobiele apparaten en cloud toepassingen.

SAP gebruikers vragen ons bijvoorbeeld vaak naar het prestatie- en kostenniveau van hun SAP beheer en hoe hun beheerkosten zich verhouden tot die van andere SAP gebruikers. Om deze vraag te ondersteunen hebben bQuind en Magnus in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam de SAP Beheer Benchmark ontwikkeld. Deze benchmark vergroot het inzicht in de kwaliteit van het SAP beheer door het meten en vergelijken van de kosten en kwaliteit bij verschillende organisaties.

Betere beheerkennis door MashApps

Om dit inzicht te vergaren heeft bQuind met behulp van ARIS MashZone verschillende MashApps (interactieve dashboards) ontwikkeld welke volledig via de cloud toegankelijk zijn. Deze MashApps geven de deelnemende partijen meer en betere beheerkennis. De MashApps geven inzicht in de mate van invoer en gebruik van ITIL, de hoeveelheid incidenten en calamiteiten en de afhandeling daarvan, de prestaties, beschikbaarheid en kosten. Vervolgens zijn kritische prestatie indicatoren (KPI’s) gedefinieerd en is vastgesteld via welke vragen de gewenste informatie te verkrijgen is. Door heldere keuzes en definities wordt voorkomen dat, populair gezegd, appels met peren vergeleken worden.

De eerste resultaten van de benchmark worden in september verwacht. Tijdens een grote live presentatie waarbij alle deelnemende partijen aanwezig zullen zijn worden de eerste resultaten getoond. Vervolgens ontvangen de deelnemers een gepersonaliseerde analyse van hun resultaten ten opzichte van hun mededeelnemers.

ARIS MashZone

ARIS MashZone is een softwareoplossing welke als een dienst wordt aangeboden. Veel gebruikte toepassingsgebieden zijn: projectvoortgang visualiseren, kwaliteitscontrole plegen, vergelijkingen maken tussen processen en gebruik van processen. ARIS MashZone is eenvoudig integreerbaar met aanwezige ARIS of WebMethods producten. Koppelingen met SAP, XML en Excel zijn tevens snel te realiseren. ARIS MashZone heeft standaard een iPad app voor mobiel gebruik.

Over bQuind

bQuind is een dochterorganisatie van Magnus. bQuind richt zich op het optimaliseren en flexibel maken van bedrijfsprocessen. Met behulp van intelligente software op een realistische en innovatieve manier. Neem voor meer informatie over ARIS MashZone diensten contact op met bQuind via info@bQuind.nl of 088 696 6000.

Neem voor meer informatie of deelname aan de SAP Beheer Benchmark contact op met Magnus via info@magnus.nl of 088 696 6000.