Eurogroup Consulting helpt bij mijlpaal in Europese energiemarkt

Vandaag lanceren netbeheerders en energiebeurzen een nieuwe methode voor de koppeling van de energiemarkten in centraal-west Europa. Deze nieuwe methode (Flow-Based) is een grote stap in de integratie van de Europese energiemarkten. Het verbetert grensoverschrijdende elektriciteitshandel en integreert hernieuwbare energiebronnen in Europa’s energievoorziening.  Dit complexe project, bestaande uit een consortium van dertien organisaties uit zes landen, werd door Eurogroup Consulting geleid.

De betrokken organisaties hebben aan dit project samengewerkt sinds juni 2007, toen een Memorandum of Understanding over marktkoppeling en leveringszekerheid voor de CWE regio werd getekend. Vanaf dat moment is hard gewerkt om de nieuwe methode te ontwikkelen en te implementeren, wat betekende dat de netbeheerders en energiebeurzen hun markten, processen, organisatie en systemen op elkaar hebben moeten aansluiten. ‘Onze consultants hebben ervaren hoeveel inspanning het heeft gekost om dit punt te bereiken en we zijn dankbaar dat we hebben kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een Europese energiemarkt,” aldus Alexander van der Mark, Program Director van Eurogroup Consulting.

“Eurogroup Consulting’s rol was cruciaal om het project te laten slagen. De consultants hielden rekening met de belangen en prioriteiten van elke organisatie en zorgden ervoor dat we voortgang boekten,” zegt Wim Michiels, de CWE Flow-Based stuurgroep-voorzitter namens alle netbeheerders. De lancering is een belangrijke mijlpaal in de Europese marktintegratie. Er worden significante maatschappelijke voordelen verwacht doordat de beschikbare elektriciteit om te verhandelen wordt geoptimaliseerd: de marktprijzen in de CWE-regio zullen dalen. De innovatieve en dynamische Flow-Based methode zorgt er bovendien voor dat de elektriciteitsmarkt klaar is voor de verwachte groei in hernieuwbare energiebronnen.