ShoppingTomorrow: consument verwacht verdubbeling online bestedingen in 2020

Consumenten verwachten een verdubbeling van het online kanaal richting 2020. Waar op dit moment 19% van alle consumentenbestedingen, zoals gedefinieerd in de Thuiswinkel Markt Monitor, afkomstig is uit het online kanaal, verwacht de consument daarvan in 2020 38% online uit te geven. Dit blijkt uit cijfers van ShoppingTomorrow, het onderzoeksprogramma waarvan Magnus partner is.

Grootste online bestedingsgroei verwacht in food/nearfood. Fysieke winkels blijven dominante verkooppunt voor productgerelateerde consumentenuitgaven.

De grootste groei in online bestedingen voorziet men voor het food/nearfood-kanaal. Op dit moment staat de online markt voor food/nearfood nog in de kinderschoenen en wordt 2% van de totale bestedingen aan food/nearfood online uitgegeven. Gevoed door de recente ontwikkelingen op het gebied van maaltijdboxen en de toetreding van verschillende supermarkten op de online markt, verwacht de consument dat dit percentage in 2020 zal zijn opgelopen tot 16%. Ook de online bestedingen aan kleding gaan de komende jaren een boost krijgen. Consumenten verwachten dat 29% van alle bestedingen aan kleding in 2020 via het online kanaal zal plaatsvinden (nu 15%). Ondanks de online groei vinden ook in 2020 de meeste productgerelateerde consumentenuitgaven plaats in het fysieke winkelkanaal.

Kijkend naar het type winkels, wordt in 2020 het belang van online multi-brand pure players groter. Dat zijn webwinkels die meerdere merken aanbieden en enkel online actief zijn, zoals bol.com en wehkamp.nl. 41 procent van de consumenten verwacht hier in 2020 het meeste geld uit te geven. Met name jongeren hebben in 2020 een grotere voorkeur voor online multi-brand pure players (48%). 50-plussers (57%) daarentegen verwachten dat zij het merendeel van hun geld in 2020 uitgeven bij multi-brand stores en warenhuizen met zowel fysieke als online aanwezigheid.

Hoge parkeerkosten hoofdoorzaak afnemende bezoekfrequentie stadscentra

Van de consumenten verwacht 36% in 2020 minder vaak een bezoek te brengen aan stadscentra om te gaan winkelen. Daarentegen verwacht 8% de stad vaker te gaan bezoeken. Om in de toekomst aantrekkelijk te blijven voor de consument, moeten stadscentra naast een goed aanbod van horeca (58%), grote winkelketens (57%) en kleine zelfstandige winkels (54%), ook hun parkeervoorzieningen (56%) op orde hebben.

Hoge parkeerkosten zijn de grootste dissatisfier voor een bezoek aan een stadscentrum. Voor 56% van de consumenten is dit een reden om van een bezoek aan een stadscentrum af te zien. Ook drukte (35%) en slechte bereikbaarheid van stadscentra (32%) zijn redenen om af te zien van een bezoek.

Het onderzoek, dat door GfK is uitgevoerd voor Shopping Tomorrow is gebaseerd op een representatieve steekproef van 5.134 consumenten. Het is een van de eerste resultaten van het onderzoeksprogramma ShoppingTomorrow, waarvan Magnus partner is.