Proces Innovatie

Proces Innovatie is in de snel veranderende samenleving anno 2021 onmisbaar om klanten te binden, efficiënt én wendbaar te blijven, data gedreven te werken en de concurrentie het hoofd te bieden. Proces Innovatie wordt vaak gedreven door beter gebruik van data en digitalisering.

Hoe baan je je een weg in het veelvoud aan veelbelovende innovatieve technologieën en processen? Hoe bepaal je of een chatbot, robotic process automation (RPA), artificial intelligence (AI), Internet of Things (IoT), of bijvoorbeeld predictive maintenance voor jouw organisatie toegevoegde waarde gaat opleveren? En hoe zet je een plan om in tastbare resultaten? 

Magnus heeft meer dan 30 jaar ervaring op het snijvlak van procesverbetering en digitalisering en heeft bij diverse bedrijven in, onder andere, retail en productie concrete resultaten opgeleverd op het vlak van Proces Innovatie.

Onze aanpak

Onze consultants starten vanuit de processen, niet vanuit de diverse oplossingen die we kunnen bieden. Via ‘Proof Of Concepts’, onze collaboratieve werkwijze, en integrale aanpak combineren we niet alleen innovatieve bedrijfsprocessen met technische mogelijkheden, maar nemen we ook de organisatie op alle relevante niveaus mee.

Jouw vraagstukken

  • Welke processen moet ik innoveren om de concurrentie voor te blijven? 
  • Welke innovaties kunnen tot kostenverlaging of hogere efficiëntie leiden? 
  • Welke data dienen we te ontsluiten om betere inzichten te verkrijgen? 
  • Waar zitten kansen voor mijn organisatie om ‘Advanced Analytics’ of robotisering te benutten? 
  • Wat zijn minimale voorwaarden om AI, IoT of RPA te laten slagen? 
  • We zitten op een goudmijn aan onbenutte data. Hoe kunnen we hier inzicht en waarde uit halen? 
  • Mijn organisatie is geen Google of Amazon – wat zijn voor ons de relevante innovaties die we niet mogen missen? 

Opdrachtgevers Proces Innovatie

Verder sparren over Proces Innovatie kan ook! neem dan contact op met Magiel Tak

6 + 12 =

Klantarena’s

Wat verwacht jullie klant nou echt en voldoe je aan deze verwachtingen? Dat kunnen zij het beste zelf vertellen, in een klantarena. Onze consultants begeleiden zulke klantarena’s, onder meer bij De Mandemakers Groep, SOS International en CED. Hoe dat precies gaat? Neem contact op met Magiel Tak voor meer informatie.