Internationale Automotive Finance Study 2016

Magnus Red voerde, samen met haar partners van nextcontinent, een internationale Automotive Finance study uit. De automotive markt wordt geconfronteerd met ‘disruptors’ uit verschillende richtingen. Elon Musk bracht de competitie tot ongekende hoogten, waar de meeste bedrijven niet op voorbereid waren, en klassieke mobiliteitsconcepten worden uitgedaagd door een nieuwe generatie. Digitalisering heeft al de communicatie met klanten veranderd, nu heeft het de potentie het business model voor autoverkopen fundamenteel te veranderen.

Hetzelfde geldt voor automotive finance bedrijven of bedrijfsonderdelen. Zij worden door diezelfde veranderingen geraakt, soms zelfs meer vanwege het meer digitale karakter van hun bedrijfsvoering.

Om de impact op de automotive finance markt te onderzoeken, voerden den netwerkpartners van nextconintent een tweezijdige analyse uit. Enerzijds zijn interviews met 20 decision makers van 16 automotive finance bedrijven gehouden om een diepgaand inzicht te verkrijgen van de meningen en zienswijzen van een aantal bedrijven in casu. Anderzijds is marktonderzoek uitgevoerd van de automotive markt en de automotive finance markt in zes Europese landen

De studie toont dat automotive financing nog steeds een core market is en zal zijn voor financiële spelers. Echter, de concurrentie is sterk toegenomen in het afgelopen decennium, vooral omdat onafhankelijke bedrijven de markt (opnieuw) betraden (nadat zij de markt verlaten hadden tijdens de financiële crisis) met een beter productaanbod en meer samenwerkingsverbanden met dealers.

Alle spelers zijn zich ervan bewust dat digitalisering en multichannel, tezamen met antwoorden op nieuwe mobiliteitsconcepten, niet alleen gewenst maar ook cruciaal zijn om te overleven. De bedrijven hebben interessante oplossingen en diensten ontwikkelend als antwoord op deze uitdagingen. Toch hebben de meesten van hen geen duidelijke totaalstrategie voor digitalisering.

Neem contact op met Marileen Kan om de Automotive Study 2016 te ontvangen.