Consortium management voor nieuw e-book platform

Magnus Red voerde consortium management uit voor een initiatief van landelijk platform voor e-books. In het buitenland groeit de markt voor e-books heel snel. Toch is het aantal Nederlandse boeken dat als e-book uitkomt nog beperkt. Intussen staat de verkoop van papieren boeken sterk onder druk. Reden voor de georganiseerde boekhandels om een landelijk e-book platform op te willen zetten. Hiervoor dienen een veelheid aan organisaties, met elk een eigen rol en belang, tot een goede samenwerking komen.

Resultaat voor landelijk platform

  • Transparante en snelle besluitvorming, gebaseerd op gewogen belangen van alle betrokkenen
  • Gezamenlijke en gedragen keuze voor leveranciers voor het platform
  • Gestructureerde overdracht van besluiten naar uitvoerende niveaus
  • Collectief en goed gedocumenteerd startpunt voor implementatie

Bijdrage van Magnus Red

  • Vaststelling van doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspunten samen met  betrokken partijen
  • Voorbereiding van besluitvorming en toetsing van ‘onderhandelingsruimte’ vooraf bij alle betrokkenen om het besluitvormingsproces te versnellen. Wanneer geen compromissen werden gevonden traden wij op in een bemiddelende en, waar nodig, sturende rol.
  • Business diplomacy: door neutraal en transparant te zijn, maar ook door betrouwbare relaties met betrokkenen op alle niveaus op te bouwen.
  • Facilitering van de werkgroepen in de totstandkoming en toetsing van projectresultaten. Doordat we proactief onze markt- en ICT-expertise inbrachten, verhoogden we de kwaliteit van resultaten.
  • Snelle voortgang door de combinatie van een project- en procesmanagementrol en inhoudelijke kennis

Neem contact op met Sawan Bruins voor meer informatie.