CWE: Integratie van Europese elektriciteitsnetwerken

Het Central Western European (CWE) Market Coupling programma is een Europees initiatief om de grootste regionale elektriciteitsmarkt te creëren. Ontstaan nadat overheden, toezichthouders, elektriciteitsbeurzen, netwerkbeheerders en de samenwerkingsorganisatie voor de energiemarkt in 2007 overeenkwamen de elektriciteitsmarkten van België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland te koppelen. Het ambitieuze programma vormt een complexe omgeving met veel actoren met verschillende prioriteiten en belangen: 160 mensen in 5 landen uit 9 organisaties. Magnus Red verzorgt het consortium management van dit initiatief teneinde de gemeenschappelijke doelen te bereiken op basis van consensus en rekening houdend met de belangen van alle partijen om onnodige vertragingen te vermijden.

Resultaat voor CWE

 • De gemeenschappelijke doelen van de Europese elektriciteitsnetwerken zijn bereikt:
 • Per 2010 is een eerste koppeling van de elektriciteitsmarkten via de zogenaamde ATC-methode plus:
  • Verbeterde coördinatie tussen netwerkbeheerders, wat de voorzieningszekerheid in de regio vergroot
  • Harmonisatie van de veilingregels rondom expliciete toewijzing van capaciteit en de lancering van een gezamenlijk veilingkantoor (CASC)
 • Per 20 mei 2015 een geavanceerde koppeling van de elektriciteitsmarkten via de Flow-Based methode die rekening houdt met de verhoogde dynamiek van hernieuwbare energiebronnen en optimaal gebruik maakt van beschikbare elektriciteit om te verhandelen. Kortom, een efficiëntere regionale energiemarkt.
 • De resultaten zijn bereikt op basis van consensus tussen alle partijen en zonder onnodige vertragingen. Sterker nog, de CWE regio is hiermee een voorloper binnen Europa en voldoet aan Europese regelgeving die pas in 2017 ingaat.

Bijdrage van Magnus Red

 • Opzet en bemensing van het Programma Management Office (PMO), ondersteund door Business Diplomacy
  • Transparante en betrouwbare programmamanagement organisatie die bilaterale discussies mogelijk maakt
  • Inbreng van sterk doorleefde programmamanagementvaardigheden en -tools
  • Neutrale en efficiente rol in het besluitvormingsproces door: verzamelen van informatie, harmoniseren van werkgroeprapportages, faciliteren richting consensus en acceptatie, eerste lijns arbitrage bij issues en beperken van escalaties
  • Aanpassen van de programma governance bij veranderingen die zich tijdens het project voordoen (in technisch, geografische termen)
  • Verticale  PMO integratie door de gehele programma organisatie (tot op werkgroepniveaus) om continue een volledig inzicht in de status van het programma te hebben en de focus op de gemeenschappelijke einddoelen te behouden
  • Verzekeren van voortgang door waarnodig de leiding te nemen en continuiteit binnen het dynamisch programma te waarborgen (lange tijdslijnen, sterk wisselende resources)
 • Inbreng van inhoudelijke IT en technische expertise en aansturing
  • Kritische evaluatie van projectresultaten ter verbetering van de kwaliteit en de aansluiting op het geheel
  • Intensieve kennis van het bedrijfsproces en IT om het programma inhoudelijk te adviseren en te zorgen dat beslissingen op basis van kwalitatief goede informatie worden genomen
  • Proactieve rol in het systeemontwerp en gedegen IT-projectmanagement tijdens de ontwikkeling en implementatie van het systeem
 • Kortom, een onafhankelijke bijdrage waarin programma-, project- en procesmanagement worden versterkt door business diplomacy en inhoudelijke kennis.

Neem contact op met Alexander van der Mark voor meer informatie.