Tata Steel

Tata Steel (voorheen Corus Staal) produceert, bewerkt en distribueert hoogwaardig staal (o.a. buizen) voor producten die het leven vergemakkelijken. Het bedrijf maakt deel uit van Tata Steel Group, het op vijf na grootste staalconcern ter wereld.

Easy RFC management

“De handmatige acties en controles in het oude proces brachten risico’s met zich mee. Magnus heeft ons geholpen om deze problematiek op te lossen. Samen hebben we in een korte blueprintfase de eisen, wensen en oplossingsrichting helder gedefinieerd.” Rene Wijnenga, IT Manager, Tata Steel Tubes Netherlands

Bedrijven moeten snel kunnen inspelen op veranderingen en verwachten hetzelfde van hun IT-omgeving. Bij veranderingen in het SAP systeem zijn naast snelle afhandeling ook eenvoud, dataredundantie, inzicht in de audit trail en statusoverzicht belangrijke steekwoorden.

Tata Steel Tubes wilde de changeprocessen voor het SAP landschap beter onder controle krijgen. Alle informatie betreffende een RFC (request for change) centraal opslaan en beschikbaar stellen, onafhankelijk van tijd en plaats.

“Met de nieuwe change- en transportprocedure zijn we van ‘manual control’ naar ‘automated control’ gegaan” Rene Wijnenga, IT Manager, Tata Steel Tubes Netherlands

De keuze voor SAP was makkelijk omdat het binnen de bestaande licentie past en men al bekend is met de SAP workflow voor goedkeuringsstappen.

Download onze projectreferentiesheet voor meer details.

Implementatie van SAP Logistics

Corus Staal maakte al gebruik van SAP R/3 maar nog niet voor de afhandeling van haar logistieke processen. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de standaard beschikbare functionaliteit van SAP R/3 zijn de logistieke bedrijfsprocessen van Corus onder de loep genomen om deze vervolgens binnen SAP R/3 efficienter in te richten.

Door over te stappen op SAP wordt meer gehaald uit de eerder gedane investering. Daarbij worden de logistieke bedrijfsprocessen meteen geïntegreerd in de financiële administratie.

Download onze projectreferentiesheet voor meer details.

 

Implementatie SAP Documentbeheer (DMS) voor de project documentatie

De behoefte van Tata Steel voor invoering van SAP DMS bestond uit het bij elkaar brengen van de project administratie (SAP PS) en de bijbehorende project documentatie.
Veel van deze documenten zijn wettelijk noodzakelijk voor de gebruiksfase van de installatie. Bij de overdracht naar beheer moest er in de oude situatie veel effort gestoken worden in de overdracht van documentatie. Naast de verschillende opslagmethodieken en levensduur zijn de aspecten: massaliteit, eenduidigheid, levenscyclus, kennismanagement, de wettelijke borging en authenticiteit van de documenten ook van belang.

De uitdagingen waarmee een engineeringproject kampt zijn als volgt te beschrijven:

  • Het team werkt op verschillende locaties;
  • De documentstroom van een engineeringproject is gezien de grootte moeilijk te beheersen;
  • De documentstatus zal in de meeste gevallen afhankelijk zijn van de bepaalde procedures rond de werkprocessen. De invulling van deze werkwijze is persoonsgebonden, hoewel er hiervoor KAM-regels zijn. Door deze procedures geautomatiseerd te steunen kunnen de KAM-regels beter nageleefd worden;
  • Het principe van taak- en functiescheiding met de daarbij behorende bevoegd- en verantwoordelijkheden is alleen procedureel vastgelegd en is binnen een team geen gestandaardiseerde werkwijze;
  • De huidige ongestructureerde opslag van documenten en het ontbreken van zoekmogelijkheden maken het delen van kennis bijna onmogelijk;

Door de implementatie van het DMS systeem zijn de volgende verbeteringen bereikt:

  • Een verbetering van de efficiency van documenthandling binnen elk engineering project;
  • Een verbetering van de effectiviteit om het projectarchief en de gebruiksdocumentatie te kunnen opleveren bij de oplevering van het project;
  • De eenduidige en gestandaardiseerde werkwijze verhoogt de kwaliteit van het opgeleverde projectresultaat.