S/4 HANA

“Een heldere business case, goed zicht op licentiekosten en een duidelijke roadmap.”

Een gefundeerde S/4 HANA roadmap

Werk je met SAP? Dan weet je dat je het beste voor 2025 de overstap kunt maken naar S/4 HANA. Wat is de juiste timing? Nog even wachten? Of toch maar beginnen nu er nog voldoende resources beschikbaar zijn en om sneller te kunnen innoveren? En, in de cloud, of on premise? Lastige keuzes met grote impact voor de toekomst.

Wat is S/4 in een notendop?

S/4 is the next level ERP software, waarin SAP de belangrijkste bedrijfsprocessen nog steeds ondersteunt, maar de onderliggende technologie enorm heeft vereenvoudigd. Dit biedt de mogelijkheid bedrijfsprocessen te versimpelen en realtime analytics te doen op je processen.

SAP-s4Hana-byMagnusIn de tijd van R2 naar R3 maakte SAP de stap van mainframe naar clientservice architectuur. Nu gaan we van een genormaliseerd database gebaseerd platform naar een realtime in-memory platform. We maken de sprong van genormaliseerd naar gesimplificeerd.

Waarom is dit het moment om over te stappen naar S/4?

SAP is met de huidige versies, on premise 1809 en in de cloud 1811, op een niveau dat veel ECC omgevingen goed gemigreerd zouden kunnen worden naar de nieuwe oplossingen.

In 2025 gaat de huidige SAP versie out-of-maintenance, ruim voor die tijd zou je wel iets gedaan willen hebben. De stap naar het nieuwe platform is dus onvermijdelijk, het is nu de vraag wat een goede timing is.

Op zich zijn S/4 licenties relatief goedkoop, de kosten om HANA als database platform te hebben zijn echter wel aanzienlijk. Een voorwaarde voor het werken met S/4,  is dat je eerst HANA koopt.

Wat zijn enablers om nu te kiezen voor S/4 HANA?

  • Je huidige versie is out of maintenance
  • Een grote organisatieverandering
  • Hardware is end-of-life
  • Je wilt de mode 1 (systems of record) en mode 2 (systems of innovation) aanpak van Gartner strak implementeren. Waardoor je je ERP omgeving als standaard/commodity omgeving zou willen inrichten als fundament voor je systems of differentiation en innovation.

S/4 in de public cloud of on-premise?

Het voordeel van de public cloud is dat je heel snel mee kunt gaan met innovaties. Het nadeel hiervan is dat je je moet conformeren aan de standaard. Dit betekent veel verandering voor de business. Een mogelijkheid is om te kiezen voor een gedeeltelijke cloud migratie. Je kunt bijvoorbeeld dan al meteen met je finance processen in de cloud gaan werken en daar de vruchten plukken van alle innovaties. De overige processen blijven dan on-premise.

Het voordeel bij on-premise is dat je veel meer mogelijkheden hebt om maatwerk toe te passen. Het nadeel hiervan is dat je jaarlijks je innovaties krijgt en complexere upgrade projecten hebt.

Waarom Magnus als partner voor de transitie naar de digital core?

Magnus helpt haar klanten al meer dan 25 jaar met SAP. We migreerden het eerste bedrijf in Nederland naar R/3 in 1993. We implementeerden als eerste een groot SAP BW datawarehouse in 1999 en hadden wereldwijd de primeur met een succesvolle SAP BPC 7.0 NetWeaver implementatie in 2009, on time en on budget. Voor alles wat niet past in een ERP pakket zochten we in 2006 al naar alternatieven. Dit werd Mendix, met low code application development. Destijds erg vooruitstrevend, nu de standaard voor aanpassingen buiten SAP S/4 om en onderdeel van het SAP HANA Cloud Platform en de Leonardo suite.

Wij staan klaar om met onze klanten de beste route naar S/4 HANA te kiezen. Samen werken we een degelijke roadmap uit om de innovaties de komende jaren slim vorm te geven. We stellen voor om te starten met een discovery sessie van twee uur om te bepalen wat er nodig is om de roadmap uit te werken. Interesse? Bel Peter-Jan Simons op 088 696 6000.