SAP volgt sinds kort een open innovatiestrategie waarbij het aansluiten van een breed scala aan softwareoplossingen centraal staat. Waar voorheen alle functionaliteiten ondergebracht werden in één standaard softwarepakket, hanteert het bedrijf nu een open architectuur. SAP Cloud Platform Integration (CPI) speelt hierin een prominente rol. In dit artikel geven we antwoord op de drie meest gestelde vragen over SAP CPI.

Wat is SAP Cloud Platform Integration?

Zoals de naam al suggereert, biedt SAP Cloud Platform Integration (CPI), als een platform as a service (PaaS), ondersteuning voor de integratie van end-to-end bedrijfsprocessen. SAP CPI is middleware die in feite fungeert als een verborgen vertaallaag voor communicatie, authenticatie en synchronisatie tussen niet alleen cloud maar ook lokale applicaties. Middleware wordt regelmatig vergeleken met het werk van een loodgieter: de middleware software, in dit geval SAP CPI, stelt twee applicaties in staat met elkaar te communiceren via een bepaalde pijp of leiding. Deze vertaallaag, in dit geval SAP CPI dus, staat centraal in het IT-landschap en vermindert de complexiteit van het landschap significant door berichtverkeer te laten plaatsvinden via deze centrale component, zoals weergeven in Figuur 1. De middleware biedt dus de mogelijkheid om een groot aantal systemen efficiënt met elkaar te verbinden en draagt daarnaast bij aan de flexibiliteit en aanpassingsvermogen van organisaties en hun IT.

Figuur 1- De functionaliteit van middleware

Figuur 2 laat zien dat deze pijp in SAP CPI wordt verwezenlijkt in de vorm van een integratie flow.  Hoe CPI meerwaarde creëert voor een onderneming door betrouwbare en gemakkelijke berichtuitwisseling via deze CPI flows lees je hieronder!

Wat is de meerwaarde van SAP Cloud Platform Integration?

Door de implementatie van de zojuist genoemde flows, vereenvoudigt SAP CPI het uitwisselen van berichten tussen zowel SAP als non-SAP cloud-based en on-premise applicaties. Communicatie tussen twee systemen kan met SAP CPI volledig geautomatiseerd worden, wat betekent dat data in alle afnemende partijen real-time bijgewerkt wordt. Je data is dus overal, altijd en up-to-date. SAP CPI realiseert de gewenste end-to-end connectie tussen verschillende systemen door out-of-the box ondersteuning van een breed scala aan connectiviteit adapters (zoals SOAP, Odata, SFTP, HTTPS, IDoc etc.). Daarnaast biedt het de mogelijkheid om op een low-code basis berichten te transformeren en de optie tot het gebruik van een van de vele standaard API’s die beschikbaar zijn in de SAP API hub. Laatstgenoemde APIs’ stellen de ontwerper op een laagdrempelige manier in staat om data van een derde partij, via CPI, van en naar S/4HANA Public Cloud of een ander bron- of doelsysteem te sturen. Zo kunnen bijvoorbeeld stamgegevens, financiële bedrijfsgegevens als facturen, en logistieke bedrijfsgegevens als verkooporders eenvoudig en op een veilige manier uitgewisseld worden tussen systemen.

Hoe integreer ik SAP Cloud Platform Integration in mijn bedrijfsprocessen?

Grote organisaties neigen steeds meer naar best-of-breed oplossingen waarin bedrijfsprocessen in verschillende softwarepakketten worden uitgevoerd. Zo kun je bijvoorbeeld je financiële administratie in SAP of AFAS doen, terwijl de financiële prognoses worden uitgevoerd door een analyse tool zoals een Mendix applicatie. Daarnaast kan het voorkomen dat projectplanning weer in een andere oplossing, zoals Odoo, geschiedt. In zulke situaties ontstaat een business case voor SAP CPI omdat het bronsysteem data naar de analyse tools moet sturen én eventuele uitkomsten weer terug moet krijgen voor rapportage doeleinden. Hiervoor is onder andere projectdata nodig, die in het juiste formaat moet worden aangeleverd bij verschillende afnemers. Voor het realiseren van deze gewenste berichtenstroom, is CPI een krachtige tool. Daarnaast kan error monitoring en bijbehorende foutafhandeling centraal geregeld worden, wat zorgt voor een kortere reactie tijd, en dus een betere gebruikerservaring. De CPI flow voor bovenstaande business case is weergegeven in Figuur 2.

Figuur 2 – CPI BPMN integratie flow voor het doorsturen van projectinformatie naar twee afnemende systemen

In Figuur 2 zien we het volgende gebeuren:

  1. Het bronsysteem verstuurt projectinformatie via een HTTPS call, waarna deze ontvangen wordt als ‘startbericht’.
  2. Door middel van zogenaamde ‘message mapping’, wordt deze informatie in het gewenste formaat van zowel de analysetool als de planningstool gezet. Dit gebeurt parallel.
  3. Vervolgens wordt de project informatie in het gewenste formaat naar de analysetool en de planningstool gestuurd via respectievelijk een HTTP en SOAP adapter.
  4. Na ontvangstbevestiging komen de twee datastromen weer bij elkaar in de join & gather operaties, waarna het antwoord van de systemen kan worden opgevangen in een centrale logging of kan worden teruggestuurd naar de verzendende partij.

De beschreven integratie kan veel handmatig werk, waaronder het maken van exporttabellen, wegnemen. De projectdata in de tools is door deze integratie altijd up-to-date, wat zorgt voor een efficiënt bedrijfsproces. Maar hoe realiseer je dat? Welke features heb je daarvoor in CPI tot je beschikking? Hoe steekt de foutafhandeling ineen? Én wat zijn de meer technische details? Dat lees je in het volgende artikel!

Wil je meer weten over de eventuele mogelijkheden van SAP CPI binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met Peter-Jan Simons

14 + 6 =