SAP Receivables Management (FSCM)

Geld dat vastzit in debiteuren levert een groot risico op voor de liquiditeit van een onderneming. Het is daarom van belang om goed zicht te krijgen op openstaande saldi, kredietrisco’s en disputen. Op basis van die informatie worden uw medewerkers in staat gesteld om de benodigde activiteiten uit te voeren om kredietrisico’s, renteverliezen en ‘Days Sales Outstanding’ (DSO) te verlagen. Magnus beschikt over de kennis om met behulp van SAP Receivables Management uw debiteurenbeheer in te richten voor deze taken. Magnus is SAP Recognized Expertise Partner Finance, waarmee SAP Nederland onze branchespecifieke kennis en ervaring op dit gebied erkent.

Wat levert SAP Receivables Management u op?

Naast duidelijk meetbare besparingen op het gebied van rente- en debiteurenverliezen door een afname van DSO en debiteurrisico’s kan uw debiteurenadministratie duidelijk efficiënter opereren waardoor met minder mensen meer werk kan worden gedaan.

 • Gebruikt u SAP Financial Accounting voor de debiteurenadministratie?
 • Heeft u voor uw gevoel veel debiteurenmedewerkers in NL en daarbuiten?
 • Is dat alleen voor creditmanagement of ook voor debiteurenadministratie?
 • Betalen uw debiteuren vaak (veel) te laat?
 • Is er sprake van veel (tijdrovende) disputen?
 • Worden er vorderingen afgeboekt?
 • Heeft u nog geen gestructureerde debiteurenbewaking (dispute aanleg, matchen factuur/betaling, klant nabellen)?
 • Heeft uw last van een nijpende cash-flow?

In deze gevallen is het waarschijnlijk dat u met SAP Receivables Management uw financiële huishouding kunt verbeteren.

Wat krijgt u met SAP Receivables Management?

Collections en Dispute Management:

 • Ingerichte werklijsten gebaseerd op uw debiteurcategorieën en gewenste incassomethodes;
 • Integratie met bestaande aanmaanprocedures en orderproces (blokkering);
 • SAP workflows voor onder andere dispuutafhandeling;

Credit management:

 • Inrichting van kredietcontrole op basis van uw eigen bedrijfsorganisatie (bijvoorbeeld op basis van business units);
 • Integratie met kredietinformatiebureaus op de door u gewenste wijze (passief of actief);

Management Informatie met BusinessObjects:

 • Dashboards op basis van standaard content voor inzicht in DSO, debiteurrisico’s en prestaties van uw medewerkers;

Mobiele toegang:

 • Mobile Apps voor mobile devices: uw sales mensen hebben realtime inzicht in uw debiteurenpositie.

Klanten die al gebruik maken van SAP Receivables Management zijn:

Arcadis, G-Star, NS Reizigers.

Voor meer informatie over SAP Receivables Management kunt u contact opnemen met Jos Verheul via +31 88 696 60 00.

Links: