Solution Architecture

De beste oplossing in iedere situatie.

Met onze ruime ervaring in projecten en business – ICT vraagstukken kan Magnus de meest efficiënte en toekomstvaste oplossing ontwerpen. Dat noemen we solution architecture. Doel, functie en kosteneffectiviteit zijn hierin de belangrijkste componenten. Op de beste manier een oplossing voor een (technisch) probleem vinden.

Waar kan solution architecture u bij helpen?

De term Solution Architecture bestaat uit twee woorden: solution betekent oplossing, en architecture = ontwerprichting bouwtekening samenhangende structuur. Een solution architecture beschrijft dus het doel van een oplossing, maar ook de beste manier waarop die gerealiseerd kan worden. Wanneer één van de volgende vragen spelen in uw organisatie, speelt solution architecture een rol in het beantwoorden van deze vraag:

 • Wat is de meest geschikte oplossing (richting) voor het bereiken van mijn (business) doel?
 • Welke functionele en technische kaders geef ik aan mijn project(en) mee?
 • Wanneer kan/mag ik afwijken of is het zinvol af te wijken van de architectuurrichtlijnen die er binnen mijn organisatie zijn?
 • Welke technologie en/of tooling is het meest geschikt voor het beantwoorden/oplossen van mijn vraag/probleem?
 • Hoe bepaal ik of een (nieuwe) technologie echt geschikt is voor mijn organisatie?
 • Levert een oplossing wel voldoende op om er mee door te gaan?

Welke solution architecture diensten bieden wij aan?

Magnus heeft een kennisdatabase met meer dan 15 jaar projectervaring. Daarnaast hebben we voor klanten uit meerdere branches oplossingen mogen realiseren, waaronder: consumer products & retail, legal, publishing, human resource management, logistics, finance & insurance. Door onze brede technische basis kunnen we u uitstekend begeleiden in het vinden van de juiste oplossing, met bijbehorende technologie en/of het juiste product. Wij hebben meerdere tool-selectie trajecten begeleid, of dit nu e-Commerce, portals, mobile platforms, maatwerk of business intelligence toepassingen betrof. Daarnaast hebben we ruime ervaring in de architecturen en technologieën achter SAP, Microsoft, Apple (iOS), Google (Android), meerdere open source initiatieven, cloud computing, Adobe, Oracle (Java), in-memory oplossingen, en een veelheid aan software producten die hier gebruik van maken.

Concrete diensten die we voor u kunnen uitvoeren zijn:

 • Opleveren van een project start architectuur (PSA);
 • Opleveren van een logisch model van de beoogde oplossing;
 • Opleveren van een technisch model van de beoogde oplossing;
 • Uitwerken van verschillende oplossing scenario’s, met een advies en onderbouwing van de bijbehorende effecten;
 • Uitvoeren van een tool-selectie traject, waarin functionaliteit, doelmatigheid, toekomstvastheid en investering (zowel financieel als kennis en capaciteit) tegen elkaar afgewogen worden;
 • Definiëren en begeleiden van proof-of-concept/proof-of-value trajecten ter onderbouwing van de business case van een beoogde oplossing;
 • Haalbaarheidsonderzoek van een beoogde oplossing.

Klanten waar we solution architecture diensten hebben ingezet zijn:

In al onze projecten is in meer of mindere mate onze solution architecture expertise gebruikt. Afhankelijk van de projectomvang en/of –complexiteit is dit een full-time rol.

Voor meer informatie over onze solution architecture diensten kunt u contact opnemen met Andre Damsteegt via +31 88 696 60 00.