Door de verdergaande digitalisering ontstaan veel nieuwe mogelijkheden voor organisaties. Daarom is het belangrijk, maar ook zeker een uitdaging, om als organisatie de Strategie op een juiste manier te vertalen naar de operatie.  Vervolgens dienen binnen de operatie de Bedrijfsprocessen, Organisatieonderdelen en IT-Systemen goed op elkaar afgestemd te zijn. Om de samenhang tussen deze onderdelen duidelijk te maken heeft Magnus het SBOS-Model in het leven geroepen (zie Figuur 1). Al jaren helpen wij organisaties met hun digitale innovaties aan de hand van dit model. Maar hoe zorg je er nou voor dat je als bedrijf succesvol kunt innoveren aan de hand van het SBOS-model? In dit artikel delen we 4 direct toepasbare tips!

  1. Strategie
  2. Bedrijfsprocessen
  3. Organisatie
  4. Systemen

Figuur 1. Het SBOS-Model van Magnus

Strategie: Kijk naar de totale impact van technologische innovaties op je organisatie

Technologische innovaties kunnen een strategie aanpassen of aanvullen. Nieuwe businessmodellen kunnen ontstaan door een verdere digitalisering. Zo kunnen bedrijven naast fysieke verkoop ook online gaan verkopen of kan er, naast online verkopen, een marktplaats worden opgezet. Het is belangrijk om van tevoren te bepalen wat de impact van deze strategische wijziging is op de gehele operatie:

Bedrijfsprocessen

  • Zoals het leveren van producten bij de consumenten thuis door een webshop of het aansluiten bij een marktplaats.

Organisatie

  • Zoals de rollen en werkzaamheden voor het beheren van webcatalogi voor producten voor een eigen webshop of voor een marktplaats.

Systemen

  • Zoals de systeemondersteuning voor een webshop of voor een marktplaats.

Daarnaast dient integraal bekeken te worden hoe deze vernieuwingen passen in het bestaande plaatje.

Bedrijsprocessen: Ontwerp met oog voor toegevoegde waarde van mensen en systemen

Digitalisering maakt het mogelijk om veel (stappen binnen) processen te automatiseren. Bijvoorbeeld, wanneer een bedrijf veel gebruik maakt van marketingcampagnes dan kunnen deze campagnes zo worden opgezet dat ze automatisch worden opgevolgd. Denk aan het automatisch versturen van een e-mail als een (potentiële) klant nog niet definitief bevestigde producten in het winkelmandje in de webshop heeft liggen. Een ander voorbeeld is het versturen van een opvolgmail wanneer een aanbieding in een voorgaande e-mail is aangeklikt maar wanneer deze nog niet is aangeschaft. De toegevoegde waarde van de mensen in de organisatie ligt in het interpreteren van de resultaten van marketingcampagnes en in het beslissen over, en opzetten van, nieuwe campagnes. De uitvoering kan voornamelijk door de systemen worden gedaan. 

Organisatie: Beoordeel altijd het effect van digitalisering op de invulling van rollen

Zoals hierboven besproken dien je goed te kijken naar waar de toegevoegde waarde van de mensen in het proces het hoogst is. Tevens dien je te beoordelen hoe je de functies organiseert. Het beheren van webcatalogi voor verschillende webshops van een bedrijf kan bij meerdere medewerkers worden belegd, maar kan ook centraal plaatsvinden . Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het beheren van marketingcampagnes. Ook hier zou per divisie een functie kunnen worden gecreëerd of kan er juist gekozen worden voor een algemene functie voor alle divisies. De keuze is afhankelijk van een aantal factoren zoals de benodigde afstemming tussen divisies omtrent campagnes (wat betreft inhoud en timing), de werkbelasting per rol (na de digitalisering) en de benodigde expertise voor het opzetten van campagnes (in de ondersteunende systemen).

Systemen: Zorg voor een integrale opzet van de IT-architectuur

De systemen staan door de verdergaande digitalisering nog meer dan voorheen aan de basis van de mogelijke invulling van bedrijfsprocessen en organisatie. Hierbij dienen de systemen in samenhang beoordeeld en ontworpen te worden. Daarnaast is flexibiliteit in aanpassingen in systemen wezenlijk (m.a.w. het opstellen van een IT-architectuur). Door de veelheid aan kanalen waarmee de klant kan worden bereikt en andersom de organisatie kan worden benaderd, is een consistente opzet van de onderliggende systemen nodig. Een goed voorbeeld van integrale digitalisering is een retailer, die zowel online als via winkels verkoopt, en tevens marketingcampagnes via e-mail en social media uitvoert op basis van een loyalty-programma. De specifiek toegekende korting in de e-mailcampagne dient ook in de winkel toegekend te kunnen worden en bij het retourneren in de winkel van een online gekocht product dient ook het puntensaldo van het loyalty-programma weer bijgewerkt te worden.

Zo zie je dat je op basis van het SBOS-model duidelijke inzichten krijgt, die je direct kunt toepassen in de praktijk. Lees ook het artikel over post corona digitale transformatie.


Magnus

Magnus richt zich op het vertalen van de strategie van organisaties naar de operatie. Dit wordt weergegeven door het SBOS-model, waarbij de eerste ‘S’ staat voor Strategie en de ‘BOS’ voor de operationele invulling van Bedrijfsprocessen, Organisatie en Systemen.
Belangrijk hierbij is dat deze 4 elementen goed op elkaar aansluiten.
_

Verder sparren over digitaal innoveren. Neem dan contact op met Maarten van Welsem

8 + 9 =