“Data is de toekomst”   “Data is the new oil”    “Big data is the new science” 

Het is mede vanwege catchy quotes als deze, dat organisaties steeds meer kijken naar de mogelijkheden met (hun) data en de benodigde oplossingen om daar optimaal gebruik van te maken. Bij deze zoektocht kun je jezelf al snel verliezen in alle verschillende data-platforms, tools, slimme innovatieve technieken en producten. Om deze zoektocht wat overzichtelijker te maken, hebben wij eerst ChatGPT maar eens gevraagd waar je op moet letten bij het kiezen van een modern data-platform. Dit resulteerde in een aantal belangrijke punten, zoals data-integratie, dataverwerking en opslag, data-visualisatie en analytics, schaalbaarheid, security, performance, gebruiksvriendelijkheid en natuurlijk kosten.
Deze output klinkt goed, maar beperkt zich tot informatie tot aan 2021. Sinds 2021 is het belang van data en slimme technieken en de kennis daarover alleen maar groter geworden. Ook het onderzoeksbureau Gartner heeft onderzoek gedaan naar de belangrijkste functionele eisen aan een (toekomstbestendig) Analytics en Business Intelligence (ABI) Platform (link naar het artikel). Het resultaat is eind 2022 gepubliceerd, en de resultaten komen grotendeels overeen met ChatGPT. De functionele eisen die genoemd worden zijn namelijk als volgt: automatisch gegenereerde inzichten, data preparatie, data visualisatie, manageability (tracking van gebruik) en gebruiksvriendelijkheid. Behalve functionele eisen, worden er ook nog een aantal technische punten benoemd om op te letten bij het kiezen van een BI platform, namelijk dataopslag, integratie en monitoring.
Magnus heeft veel ervaring in het opzetten, uitbreiden, veranderen en verbeteren van data en BI platformen bij onze klanten. Op basis van deze ervaring adviseren wij de nadruk te leggen op 3 focuspunten bij het vergelijken van moderne data- en BI-platformen. Hierbij is het sowieso belangrijk om het onderscheid tussen een BI-platform en een modern dataplatform te maken. Een BI-platform is vooral bedoeld voor het inzichtelijk maken van de data die je tot je beschikking hebt. Wil je naast algemene inzichten nog meer (moderne) technieken toepassen op je data (zoals AI), dan kom je al snel bij een modern data-platform uit, met datawarehouse-tooling als bijkomende vereiste.

Bij het kiezen van een modern data-platform adviseren wij om op de volgende drie punten te focussen

Data integratie & flexibiliteit

Bij het inrichten van een modern data-platform is het belangrijk dat deze toekomstbestendig is. Maar omdat het lastig is om in te schatten welke databronnen in de toekomst gebruikt gaan worden, is ‘makkelijke’ integratie vooral van belang. Het ontsluiten van een nieuwe bron moet relatief simpel en snel gedaan kunnen worden, zonder complexe maatwerk-integraties. Op deze manier kan er in de toekomst snel geacteerd worden op ontsluiting van nieuwe bronnen, en zorgt de nieuwe data snel voor nieuwe inzichten en toegevoegde waarde.

Schaalbaarheid, in dataopslag en performance

Trends in de groei van data laten zien dat het aantal MBs (of eigenlijk TBs) data de afgelopen jaren exponentieel is gegroeid. Dit geldt specifiek voor ongestructureerde data. Naast de flexibiliteit om deze verschillende databronnen te kunnen ontsluiten, is het ook belangrijk dat je moderne dataplatform de sterk groeiende hoeveelheid data kan (blijven) opslaan. En dat de performance van het platform niet drastisch verslechtert bij grote(re) aantallen data. Een mogelijke oplossing hiervoor is het clusteren van dataopslag en van specifieke (individuele) zware processen, terwijl andere minder zware processen in een ander cluster uitgevoerd worden.

Gebruiksvriendelijkheid

Een nieuw data-platform wordt al snel gezien als een IT-project en -investering. Naast de technische, infrastructurele veranderingen die daar zeker onder vallen, is het van cruciaal belang om de hele organisatie meer data-gedreven te laten werken. Dit is een algeheel business project! Hiervoor moeten de beschikbare tools en processen intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn en blijven voor alle mensen binnen je organisatie. Is dit namelijk niet het geval, dan wordt het veel lastiger om de hele organisatie mee te nemen in de nieuwe manier van werken. De ‘knoppen’ en look en feel van de tools zijn hierin dus een belangrijk aspect. Dit geldt voor zowel de BI-tools waar de eindgebruiker mee gaat werken, als de datawarehousing-tools waar developers in zullen ontwikkelen.

Zoals aangegeven zijn er nog veel meer criteria om te wegen bij een besluit voor een nieuw data- en BI-platform, maar dit zijn in onze ogen de belangrijkste punten. Deze, en ook andere criteria blijven organisatie-specifiek. Om een juiste keuze te maken gebruikt Magnus een methode genaamd FAST. Met behulp van deze methode bekijken en beoordelen we in korte tijd de huidige situatie en toekomstvisie van je organisatie op het gebied van data. We gebruiken hierbij het Magnus’ S-BOS model (zie afbeelding), om de situatie vanuit alle invalshoeken helder te krijgen. Met deze ‘assessment’ kan er een ‘solution blueprint’ en planning worden gemaakt, gebaseerd op de geadviseerde oplossing en op maat gemaakt voor de specifieke behoeften en wensen van je bedrijf. Daarna kunnen we samen dit toekomstbestendige platform werkelijkheid maken!

Afbeelding 2: Voorbeeldvragen op basis van Magnus’ S-BOS model

Meer weten over datagedreven werken of onze op maat gemaakte innovatiesessie? Neem dan contact op met Manon Rietjens

6 + 13 =