RET: Mobiele applicatie voor storings- en onderhoudsproces

RET verzorgt het openbaar vervoer (via metro, tram, bus en fast ferry) in de stad en regio Rotterdam. Het hoofdkantoor bevindt zich in Rotterdam. In totaal  werken er ca. 2700 mensen bij de RET.

Mobiele applicatie voor storings- en onderhoudsproces

Binnen het bedrijfsonderdeel RET Techniek houdt de afdeling Infra Services zich bezig met het preventief, correctief en verzorgend onderhoud aan de infrastructuur, zodat de prestatieafspraken met betrekking tot budget, kwaliteit en veiligheid kunnen worden gerealiseerd. Om te zorgen dat afdeling Infra Services de aansturing van uitvoerend personeel in het veld op een gedegen wijze kan uitvoeren, zocht RET naar een mobiele oplossing die goed met SAP communiceert. Met de gerealiseerde mobiele oplossing wordt de monteur in staat gesteld om mobiel alle storingsmeldingen op te pakken en af te handelen, geplande werkopdrachten uit te kunnen voeren, inclusief de gehele urenregistratie (directe en indirecte uren), en de weekstaat in te dienen. Door de goede integratie tussen de mobiele applicatie en SAP (EAM, HR en CATS) ontstaat een optimale informatie-uitwisseling tussen de monteur en de backoffice.

“Een eigentijdse aanpak voor de moderne monteur bij de RET” Kees Aerts – Manager Infra Services RET

Magnus heeft dit traject van het begin tot het eind begeleid (van de RFP, de blauwdruk en de implementatie tot en met de nazorg). Download onze projectreferentiesheet voor meer details.

Meer grip op het planningsproces met SAP MRS

Binnen het bedrijfsonderdeel RET Techniek houden de afdelingen Vloot en Infra Services zich bezig met het preventief, correctief en verzorgend onderhoud aan materieel en infrastructuur, zodat de prestatieafspraken over budget, kwaliteit en veiligheid kunnen worden gerealiseerd. Om beide afdelingen in staat te stellen met het juiste stuk gereedschap de resourceplanning op een gedegen wijze te kunnen uitvoeren, was RET op zoek naar een planningstool die goed met SAP communiceert. Het planningspakket SAP MRS is geselecteerd en moet de werkvoorbereider/planner beter gaan ondersteunen in de korte en middellange termijn planning. Daarbij is de gevraagde capaciteit vastgelegd in onderhoudsorders in SAP EAM en de beschikbare capaciteit gebaseerd op de individuele roosters van medewerkers met de bekende afwijkingen (vakantie, ziekte, etc.) uit SAP HR.

“Plannen binnen een geïntegreerd systeem draagt bij aan de prestatieverbetering in het onderhoud” Kees Aerts – Manager Infra Services RET

Ook bij dit RET project is gebruik gemaakt van de uitgebreide expertise van Magnus op het gebied van SAP EAM. Magnus heeft het volledige traject mogen begeleiden (van de RFP, de blauwdruk en de implementatie tot en met de nazorg). Download onze projectreferentiesheet voor meer details.

Operationeel onderhoud at the next level bij RET

Voor de afdelingen Vloot Services (Metro en Tram) en Vloot Management van RET is het van belang één informatiebron te creëren waarbij alle stakeholders 24/7 inzicht krijgen in de voertuigbeschikbaarheid. Door altijd en overal inzicht te hebben in de status van elk voertuig (beschikbaar voor exploitatie, storing, in onderhoud, etc) kan de inzet van voertuigen worden geoptimaliseerd en kunnen de onderhoudskosten worden verlaagd.

“Waar de RET zelf sterk is in de inhoud, is Magnus sterk in de vertaling van de inhoud naar procesinrichting en het verbinden van mensen en afdelingen om tot een gezamenlijk resultaat te komen waar we trots op kunnen zijn.” Rob van der Werf – Manager Vloot Services

Magnus heeft RET ondersteund bij het bouwen en invoeren van DigiCall 2.0. Met deze solide applicatie zijn de Vloot afdelingen van RET in staat om proactief storingsanalyses uit te voeren en daarmee storingen te voorkomen. Download onze projectreferentiesheet voor meer details.